Route

Nederlands

Op de rotonde bij Joure neemt u de afslag Joure, dan 2x minirotonde, richting Terherne. Daarna rechtsaf (bij de bowlingbaan en de DE fabriek) richting Goingarijp/Terherne.

 

Eerste afslag Goingarijp na de DE Fabriek negeren (dus weg blijven volgen richting Terher­ne)Tweede afslag Goingarijp linksaf (ANWB bewegwijzeringsborden met WSC 't Garijp staan in de berm).

 

Na ca. 50 meter rechtsaf, de doodlopende weg in, achter de boerderij langs. U ziet de parkeer­plaats van 't Garijp aan uw rechterhand.

Deutsch

Auf dem Kreisverkehr bei Joure nehmen Sie die Ausfahrt Joure, 2x minikreis,Richtung Terherne. Dann rechts abbiegen Richtung Goingarijp / Terherne.

 

Erste Ausfahrt nach Goingarijp DE Factory ignorieren (folgen Sie der Straße in Richtung Terherne) Zweite Ausfahrt Goingarijp links (ANWB Schild mit WSC 't Garijp).

 

Nach ca. 50 Meter rechts in die Sackgasse hinter dem Hof entlang. Sie können sehen, der Parkplatz 't Garijp auf der rechten Seite.

English

At the roundabout at Joure take the exit Joure, 2x miniroundabout, Terherne direction. Then turn right direction Goingarijp / Terherne.

 

First exit to Goingarijp after DE Factory ignore (follow the road in the direction Terherne) Second exit Goingarijp left (ANWB sign with WSC 't Garijp).

 

After about 50 meters right in the dead-end road behind the farm along. You can see the parking lot of 't Garijp on your right.


Google Maps kaart weergeven