Disclaimer

De volgende termen en condities zijn van toepassing op de sites van Watersportcentrum 't Garijp. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze Internet site wordt u aangeboden door Watersportcentrum 't Garijp. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is.

Watersportcentrum 't Garijp is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Watersportcentrum 't Garijp behoud het recht om zonder  voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.garijp.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Watersportcentrum 't Garijp niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights

Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf de homepage) rust auteursrecht. Dergelijk materiaal mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. U stemt in het vertoonde materiaal niet te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, of te circuleren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Watersportcentrum 't Garijp . Via de e-mail kunt u contact opnemen met Watersportcentrum 't Garijp voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mail gebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e- mails bij Watersportcentrum 't Garijp vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. Watersportcentrum 't Garijp kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt. 

Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is.