Algemene voorwaarden

Annulering bij zeil- of surfcursussen

Indien de cursist de overeenkomst wil annuleren, moet hij de vaarschool zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering door een enkele cursist is de cursist aan de vaarschool een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:
a. 15% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot drie maanden voor de aanvang van de cursusperiode.
b. 50% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursusperiode.
c. 75% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot één maand voor aanvang van de cursusperiode.
d. 100% van de overeengekomen prijs in geval van annulering binnen één maand voor aanvang van de cursusperiode, alle voornoemde schadeloosstellingen met een minimum van € 75,-.

Watersportcentrum behoud zich het recht voor om bij te weinig inschrijvingen voor de lokatie Langweer de deelnemers over te brengen naar de hoofdlocatie Goingarijp. 

 

Annulering bij huur accommodatie, sloepen en zeilboten
Tot 8 weken voor aanvang dient 50% van het gehuurde te worden vergoed. Binnen 8 weken is het volledige bedrag verschuldigd. Indien het geannuleerde opnieuw verhuurd wordt, wordt de opbrengst hiervan verrekend minus € 25,= administratiekosten. Een annuleringsverzekering is via uw bank of verzekeringsmaatschappij af te sluiten.

 

Aansprakelijkheid/ verzekering
Watersportcentrum 't Garijp is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging aan goederen van cursisten/ bezoekers/ huurders. Deelnemers aan de cursussen zijn niet verzekerd tegen ongevallen en dienen zelf een ziektekostenverzekering te hebben. Watersportcentrum 't Garijp is in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Watersportcentrum 't Garijp en de cursisten zijn tijdens de lessen verzekerd voor schade aan derden, voor zover deze schade door schuld is veroorzaakt (uitgezonderd schade welke met grove opzet is veroorzaakt door de cursist). De door cursisten/ bezoekers/ huurders veroorzaakte schade aan opstallen, inventaris en materialen op en van Watersportcentrum 't Garijp, worden op cursisten/ bezoekers/ huurders verhaald. Met het oog op het in het water vallen van waardevolle voorwerpen (brillen, horloges, fototoestellen etc.) adviseren wij het afsluiten van een reis/ bagageverzekering bij uw verzekeringsmaatschappij of bank.

 

Zwemmen
Deelnemers aan de cursussen dienen te kunnen zwemmen.

 

Foto's voor promotie
Foto's die tijdens de zeilweken worden gemaakt door Watersportcentrum 't Garijp, kunnen voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt. Bij inschrijving verklaart elke deelnemer automatisch dat hij/zij daarmee akkoord gaat.

 

Korting bij meerdere inschrijvingen zeil- en surfcursussen
Geldig voor alle jeugdweken van 7-18 jaar en voor de Hemelvaart- en Pinkstercursus voor jeugd en volwassenen, mits inschrijvingen gelijktijdig worden gedaan (arrangementen vallen dus buiten de kortingen).

 

Zeilboten / sloepen verhuur
Men dient bij huur rekening te houden met een eigen risico bij schade en/of vermissing van maximaal € 150,= per valk en maximaal € 250,- per sloep per gebeurtenis. Er dient in elke Valk minimaal 1 ervaren zeiler aanwezig te zijn. Bij aanvang huurperiode dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen.

 

Betalingsvoorwaarden
Na inschrijving/ reservering wordt door ons een bevestiging gestuurd. Na ontvangst van de bevestiging dient binnen 14 dagen 50 % van het cursusgeld/ huursom te worden overgemaakt. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang te worden voldaan, tenzij anders in de bevestiging vermeld. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang, dient het volledige cursusgeld/ huursom ineens te worden voldaan.

 

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

 

Openbaar vervoer
Op ca. 200 meter van Watersportcentrum 't Garijp is een bushalte (halte Goingarijp, lijn 95). Dichtbij zijnde treinstations: Heerenveen, Grou/ Irnsum. Telefoonnummer Openbaar vervoerslijn: 0900 - 9292

 

Watersportcentrum 't Garijp
It String 7 
8511 AB Goingarijp
info@garijp.nl
Tel +31(0)566 68 93 96